Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

rikita
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKawaiiNamida KawaiiNamida
rikita
Reposted fromFlau Flau viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
rikita
Reposted fromweightless weightless
rikita
7866 16df 500
Reposted frompleple pleple viaAmericanlover Americanlover
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
rikita
1772 84ae 500
rikita
0117 c2cd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapleassure pleassure
rikita
7541 6d22
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viakotfica kotfica
rikita
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viasapnai sapnai
rikita
5112 0bb7
Reposted frommrcake47 mrcake47 viapodprzykrywka podprzykrywka
rikita
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaboli boli

April 13 2018

rikita
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway via4777727772 4777727772
rikita
Co robili? Ona coś mówiła, a on słuchał; potem on mówił i ona słuchała. Nigdy nie znała kogoś, a już na pewno nie chłopaka, kto byłby tak otwarty, kto by tak wszystko chłonął.
— Jeffrey Eugenides
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772
rikita
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
rikita
9080 4571
Reposted fromiamstrong iamstrong viarawruapart rawruapart
rikita
1046 a549 500
Faye Halliday Paper Cutouts Blend Art With Nature in a Beautiful Way
Reposted fromPsaiko Psaiko viaawaken awaken
rikita

August 10 2017

rikita
rikita

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl