Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

rikita
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaxsneakyx xsneakyx

March 03 2017

rikita
5317 9661
Reposted fromwall-of-flowers wall-of-flowers viasadporn sadporn
rikita
2395 06bf 500
Reposted fromnutt nutt viagethighwithme gethighwithme

February 28 2017

rikita
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.   
— Ernest Hemingway
Reposted fromeklerrka eklerrka viaszydera szydera
rikita
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera
rikita
rikita
7507 bdcc
Reposted fromLotte Lotte viazyrafa zyrafa

February 16 2017

rikita
"Nie wiem, gdzie jestem, rozumiesz? Jestem kompletnie zdezorientowana, mogę tylko mamrotać “boli”, mogę myśleć intensywnie słowami, których nie umiem powiedzieć, i mogę się bać, że zostanę odstawiona w kąt jak grabie przez kogoś, na kim mi bardzo zależy, oraz że ktoś będzie czegoś ode mnie chciał, a ja to zrobię źle." 
- Małgorzata Halber “Najgorszy człowiek na świecie” 

July 01 2015

rikita
4481 2450
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
rikita
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viaxsneakyx xsneakyx
rikita
Podążaj za swoją własną pasją - nie twoich rodziców ", nie nauczycieli" - twoją.  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viakotfica kotfica
rikita
To,czego chcesz, przychodzi do Ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedobrze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromhavingdreams havingdreams viamadeliine madeliine
rikita
rikita
0713 7aff 500
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski viaxsneakyx xsneakyx
rikita
8791 1830
Reposted frommisieq misieq viamrautyna mrautyna
rikita
Utrudniam to sobie. Najprościej byłoby nie myśleć, nie chcieć, nie czuć. Zapomnieć.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viarisky risky
3917 fef6 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaseksgrupowy seksgrupowy
rikita
1127 0dfd 500
Reposted fromrol rol viaseksgrupowy seksgrupowy
rikita
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viapersona-non-grata persona-non-grata
rikita
Reposted fromlamborg lamborg viasapnai sapnai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl