Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

rikita
8635 2222
Reposted fromtaSowa taSowa viawarkocz warkocz

September 18 2018

rikita
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaWilalena Wilalena
rikita
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaWilalena Wilalena

July 03 2018

rikita
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialajla lajla
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi vialajla lajla

June 10 2018

rikita
2846 7507 500
Reposted fromevelina evelina viamiimi miimi

June 06 2018

rikita
6283 fdcf 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaolvide olvide
rikita
7716 4cf2 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viamiimi miimi
rikita
rikita
Brak rozmowy jeszcze nigdy nie doprowadził do mądrej zgody.

— andrzejtucholski.pl / "Gdy w związku przestaje grzmieć"
Reposted frompensieve pensieve via4777727772 4777727772
rikita

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaPoranny Poranny

May 31 2018

rikita
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialajla lajla

April 29 2018

rikita
5079 f8ef
Reposted fromadkagar adkagar viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
rikita
rikita
Southern Oregon Coast
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viavertheer vertheer
rikita
6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous viavertheer vertheer

April 27 2018

rikita
9020 0b6f
Reposted fromSkadii Skadii viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
rikita
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaheartmuscle heartmuscle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl